Sint-Norbertus Antwerpen
Meer dan een school

Profiel

 • Verdere specialisatie in buiten- en naschoolse kinderopvang
 • Verdieping van Voedings- en Dieetleer en Pedagogisch Handelen
 • Stage vormt een belangrijk pakket binnen deze studierichting

Troeven

 • Stage
 • Praktische vaardigheden in levensechte situaties
 • Tewerkstellingsmogelijkheden
 • Attest Levensreddend Handelen
 • diploma secundair onderwijs (S.O.)

Voor wie

 • Leerlingen met getuigschrift van de 3de graad bso Verzorging of Organisatiehulp

Aansluitende richtingen

 • HBO5 verpleegkunde
 • Alle richtingen in het hoger onderwijs

Lessentabel

Inschrijven

We voorzien verschillende momenten waarop je kan inschrijven voor een studierichting aan Sint-Norbertus.

Aankomende info- en inschrijfmomenten

Kalender