Sint-Norbertus Antwerpen
Meer dan een school

Graduaat Basisverpleegkunde, wat is dat?

Een driejarige opleiding waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen.
Een kwaliteitsopleiding met degelijke begeleiding gericht naar een ruim werkterrein.
Het werkveld apprecieert de opleiding Graduaat Basisverpleegkunde bijzonder. Deze opleiding is een samenwerkingsverband met de Karel de Grote Hogeschool.

Vanaf september 2023 wordt de opleiding HBO5 Verpleegkunde vervangen voor alle nieuwe studenten die starten in de module Initiatie Verpleegkunde naar Basisverpleegkunde.

Voor studenten die de huidige opleiding HBO5 Verpleegkunde volgen en die voor 2023 gestart zijn, verandert er niets.

Het curriculum zal hervormd worden vanaf september 2024. Het blijft een driejarige opleiding waarbij de basisverpleegkundige autonoom kan werken in een semi-complexe situatie. In complexe situaties zal ze steeds in teamverband werken.

Graduaat Basisverpleegkunde, kwaliteitsvol onderwijs!

In juni 2022 kreeg de opleiding HBO5 Verpleegkunde een doorlichting van de onderwijsinspectie. De opleiding werd als kwaliteitsvol beoordeeld. Het volledige inspectierapport vind je hier:

Eerstvolgend evenement

Het docententeam van Graduaat Basisverpleegkunde

Het docententeam Graduaat Basisverpleegkunde kijkt ernaar uit om je te ontmoeten!

Overzicht

Je opleiding

De verpleegkundige opleiding richt zich tot al wie op een professionele manier patiënten wil verzorgen.

 • Het leerplan biedt volop de kans om jezelf te ontwikkelen.
 • De opleiding verloopt in een volwassen sfeer en doet een beroep op regelmatige studie en creatief omgaan met de leerinhoud.
 • Als stagebegeleiding voorzien wij stageleerkrachten die je persoonlijk begeleiden op de verschillende stageplaatsen.
 • Studiebegeleiding kan een hulp zijn bij het zich eigen maken van een studiemethode en studieplanning.
 • Procesbegeleiding helpt je via regelmatige begeleidings- en evaluatiemomenten tot integratie van theorie en praktijk.
 • De student verwerft een deskundigheid gericht op de totaalzorg van de patiënt en voldoet aan de wettelijke vereisten tot het verpleegkundig handelen.

Je profiel

 • je werkt graag met mensen
 • je beschikt over een gezonde dosis enthousiasme en idealisme
 • je neemt graag verantwoordelijkheid op
 • vanuit een eigentijdse christelijke visie wil je meer zijn dan student alleen

… dan ben je welkom in het Sint-Norbertusinstituut Antwerpen.

Leerinhouden

In de eerste module staan we vooral stil bij het ‘ik’:

 • wie ben ik
 • is verpleegkunde iets voor mij
 • heb ik de nodige motivatie en mogelijkheden om deze opleiding verder te zetten.

  In de volgende modules bekijken we de inhoud van het verpleegkundig beroep en gaan we na of je de nodige competenties bezit om daarna uit te groeien als beginnend verpleegkundige.

   In het laatste jaar van de opleiding situeren we het beroep verpleegkunde in een bredere context, namelijk de maatschappij.

    De focus waarrond we werken,
    verschuift van het “ik”
    naar “de aankomend verpleegkundige”
    tot “de beginnend verpleegkundige” in de uitstroommodule.

    Je toekomst

    Verder studeren

    • Bachelor in de Verpleegkunde (brugopleiding)
    • Kaderopleiding
    • Getuigschrift pedagogische bekwaamheid

    Op zoek naar werk

    • Algemene ziekenhuizen
    • Psychiatrische centra
    • Instellingen voor bejaarden
    • Geriatrische diensten
    • Revalidatiecentra
    • CLB
    • Thuiszorg, eventueel op zelfstandige basis
    • Bij arts of specialist

    Modules

    • De opleiding Verpleegkunde is modulair opgebouwd.
    • Ze bestaat uit 5 verschillende modules waarvan elke module een mooi afgerond leerpakket vormt.
    • Zowel het beroepsgerichte deel als de nodige algemene vorming maken er deel van uit.
    • Elke afgewerkte module geeft recht op een deelcertificaat.

    Stage

    De helft van de opleiding wordt gerealiseerd op stage. We werken hiervoor nauw samen met verschillende stage-instellingen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, centra voor mensen met een beperking, geestelijke gezondheidscentra, thuisverpleging, revalidatiecentra,… We trachten rekening te houden met de bereikbaarheid van de stageplaats voor elke student.

    Accreditatie Erasmus+

    Studenten van de module Toegepaste Verpleegkunde kunnen op internationale stage gaan naar Polen, Bydgosk met financiële ondersteuning van Erasmus +.

    Praktisch

    • wanneer je in het eerste jaar Verpleegkunde de module Initiatie Verpleegkunde (20 weken) met succes doorloopt, krijg je voor dit afgewerkte leerpakket een deelcertificaat en kan je starten met de module Verpleegkundige Basiszorg (20 weken).
    • De titel “Zorgkundige” krijg je reeds als je met succes de eerste twee modules ( = het eerste jaar ) in het opleidingstraject doorloopt.
    • Het diploma “Gegradueerde in de Verpleegkunde” krijg je als je met succes alle modules in het opleidingstraject doorloopt.
    • De modulaire beroepsopleiding Verpleegkunde is een basisopleiding waarbinnen differentiatie mogelijk is:
     • de geestelijke gezondheidszorg
     • de ouderenzorg
     • de algemene ziekenhuis-verpleegkunde

    De 5 modules in detail

    Praktische info

    Indien u houder bent van één van onderstaande diploma’s, studiegetuigschriften, certificaten of attesten, komt u in aanmerking om deze opleiding te volgen.

      • Een diploma secundair onderwijs (alle onderwijsvormen);
      • Een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;
      • Een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
      • Een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
      • Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
      • Een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
      • Een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
      • Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
      • Een diploma van bachelor of master;
      • Het attest dat toelating verleent tot het HBO, opleiding verpleegkunde, uitgereikt door de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
      • Een buitenlands diploma conform verklaard door het Ministerie van Onderwijs;

    Indien u geen houder bent van één van de hierboven vernoemde diploma’s, studiegetuigschriften, certificaten of attesten, geldt de volgende toelatingsvoorwaarde:

      • een toelatingsproef met vrucht afleggen, door de school georganiseerd en door de toelatingsklassenraad beoordeeld (enkel van toepassing voor studenten die op 1 september niet meer leerplichtig zijn).

    Alle modules van de driejarige opleiding Verpleegkunde starten twee keer per schooljaar.

    Volgende startdatums zijn vastgelegd:

    Er zijn geen aankomende evenementen.

    Kalender

    Je kan per schooljaar dus op twee momenten starten met de opleiding Verpleegkunde.

    Wie vragen heeft over inschrijvingen voor de opleiding Graduaat Basisverpleegkunde kan telefonisch contact opnemen met campus Verpleegkunde of via e-mail.

    E-mail: info_basisverpleegkunde@sint-norbertus.be
    E-mail: 03 260 66 30


    Inschrijven tijdens de zomervakantie is zonder afspraak
    • van maandag 1 tot maandag 8 juli 2024 en
     van maandag 26 augustus tot en met vrijdag 30 augustus 2024
     • van 09:00 tot 12:00 en
     • van 13:30 tot 16:00

    Op andere momenten

    Kalender – Info- en inschrijfmomenten

    Kalender – Toelatingsproeven


    Kalender

    Opgelet! Elke module heeft twee startmomenten: 1 september en 1 februari

    Er zijn geen aankomende evenementen.

    Kalender

    FeBi – Federale en Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profit sector

    https://www.fe-bi.org/nl/thema/30390/verpleegkundige-worden

    #ik kies voor de zorg
    Opleidingsproject voor verpleegkundigen – project 600
    Opstap naar verpleegkunde
    IFG – Intersectoraal fondsen voor de gezondheidsdiensten

    VDAB

    https://www.vdab.be

    Opleidingscheques

    Algemene informatie
    https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers

    HBO5 verpleegkunde Sint-Norbertus Antwerpen
    https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank/graduaat-verpleegkunde-11

    Studietoelage

    Hier kan je nakijken of je recht hebt op een studietoelage. Je kan deze digitaal aanvragen.
    https://www.studietoelagen.be/secundair-onderwijs

    Organisatie van de opleiding

    Leerinhouden

    In de eerste module staan we vooral stil bij het ‘ik’:

    • wie ben ik
    • is verpleegkunde iets voor mij
    • heb ik de nodige motivatie en mogelijkheden om deze opleiding verder te zetten.

     In de volgende modules bekijken we de inhoud van het verpleegkundig beroep en gaan we na of je de nodige competenties bezit om daarna uit te groeien als beginnend verpleegkundige.

      In het laatste jaar van de opleiding situeren we het beroep verpleegkunde in een bredere context, namelijk de maatschappij.

       De focus waarrond we werken,
       verschuift van het “ik”
       naar “de aankomend verpleegkundige”
       tot “de beginnend verpleegkundige” in de uitstroommodule.

       De opleiding Verpleegkunde is modulair opgebouwd. Ze bestaat uit 5 verschillende modules waarvan elke module een mooi afgerond leerpakket vormt. Zowel het beroepsgerichte deel als de nodige algemene vorming maken er deel van uit.

       Elke afgewerkte module geeft recht op een deelcertificaat. Bijvoorbeeld: wanneer je in het eerste jaar Verpleegkunde de module Initiatie Verpleegkunde (20 weken) met succes doorloopt, krijg je voor dit afgewerkte leerpakket een deelcertificaat en kan je starten met de module Verpleegkundige Basiszorg (20 weken).

       De titel “Zorgkundige” krijg je reeds als je met succes de eerste twee modules ( = het eerste jaar ) in het opleidingstraject doorloopt. Het diploma “Gegradueerde in de Verpleegkunde” krijg je als je met succes alle modules in het opleidingstraject doorloopt.

       De modulaire beroepsopleiding Verpleegkunde is een basisopleiding waarbinnen differentiatie mogelijk is, met name de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en de algemene ziekenhuis-verpleegkunde.

       2023-2024

       Campus Basisverpleegkunde

       Adres

       Sint-Norbertus
       Noorderlaan 108
       2030 Antwerpen

       Telefoon

       03 260 66 30

       Facebook

       Volg Graduaat Basisverpleegkunde ook op Facebook

       Jaarplanning Graduaat Basisverpleegkunde

       Inschrijven

       Infodagen & Inschrijven, Toelatingsproef

       Infodagen & Inschrijven

       Er zijn geen aankomende evenementen.

       Toelatingsproef

       Inschrijven

       We voorzien verschillende momenten waarop je kan inschrijven voor een studierichting aan Sint-Norbertus.

       Aankomende info- en inschrijfmomenten

       Kalender