Sint-Norbertus Antwerpen
Meer dan een school

Economie-Moderne Talen (EMT) – Humane Wetenschappen (HW) – Welzijnswetenschappen (WZW) – Wiskunde – Wetenschappen (WW) – Latijn – Moderne Talen (LMT) – Latijn – Wiskunde (LW)

3de graad Doorstroomfinaliteit (D)

Overzicht

Profiel

Keuze tussen:

  • Economie-Moderne Talen (EMT)
  • Humane Wetenschappen (HW)
  • Welzijnswetenschappen (WZW)
  • Wiskunde – Wetenschappen (WW)
  • Latijn – Moderne Talen (LMT) – enkel 6de jaar in schooljaar 2024-2025
  • Latijn – Wiskunde (LW) – enkel 6de jaar in schooljaar 2024-2025

Troeven

Het pakket van 6 uren wiskunde:

voldoende kennis voor studierichtingen zoals geneeskunde, ingenieur, TEW enz.

De verworven wetenschappelijke kennis:

een goede basis voor alle wetenschappelijke richtingen.

De richting economie:

basis voor verschillende economische opleidingen

Voor wie

Leerlingen met A-attest van de 2de graad aso

Aansluitende richtingen

Alle studierichtingen van het Hoger en Universitair Onderwijs

Richtingen

Economie-Moderne Talen (EMT)

De studierichting Economie-Moderne talen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Hier krijg je een brede basis met vakken zoals economie en moderne talen. Je leert over micro- en macro-economische aspecten en hoe bedrijven werken. Het helpt je om logisch na te denken en kritisch te zijn over economische ideeën en hoe ze samenhangen. Je gebruikt ook wiskunde om economische problemen op te lossen. Daarnaast werk je aan je communicatieve vaardigheden in verschillende talen zoals Duits, Engels, Frans en Nederlands.
Leerlingen Economie-Moderne talen hebben een goed taalgevoel. Ze snappen taal op een theoretisch niveau en kunnen ermee omgaan op een gestructureerde manier. Ze vinden het leuk om zichzelf goed en passend uit te drukken in verschillende talen en zijn nieuwsgierig naar andere culturen. Ze begrijpen hoe taal werkt als systeem en zijn geïnteresseerd in literatuur en de studie van literaire teksten.

Humane Wetenschappen (HW)

Een sterk theoretische richting waar de klemtoon ligt op sociale en gedragswetenschappen, kunstbeschouwing, uitgebreide filosofie en statistiek.

Voor leerlingen die interesse hebben in mensen en geboeid zijn door maatschappelijke en sociale thema’s zoals media en communicatie, psychologie en pedagogie, recht en politiek.

Het is ook een sterk talige richting zowel mondeling als schriftelijk. Je verwerkt en bestudeert snel veel teksten. Je leert goed verbanden leggen en logisch redeneren om tot een goede studie van de onderwerpen te komen.

Een goede voorbereiding op academische en professionele bachelors in het hoger onderwijs.

Wiskunde – Wetenschappen (WW)

De studierichting wiskunde-wetenschappen bouwt verder op de kennis die je hebt opgedaan in de 2e graad natuurwetenschappen. Het is een theoretische en abstracte richting binnen de doorstroom finaliteit. Deze richting bereidt leerlingen voor op verdere studies in het hoger onderwijs, waarbij een brede algemene vorming wordt gecombineerd met diepgaande kennis van wetenschappen en wiskunde.
De component wetenschappen omvat vakken zoals biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Je zal empirisch feitenmateriaal verzamelen en dit toetsen aan de geziene theorie. Je opgedane kennis over de natuurwetenschappen zal een goede basis vormen om een breed gamma aan hogere wetenschappelijke studies te kunnen aanvatten.
 Deze richting is bedoeld voor leerlingen die graag met wiskunde bezig zijn en graag abstract nadenken over wiskundige problemen. Je zal een degelijke kennis over wiskunde opdoen die je later kan gebruiken om een wetenschappelijke, economische of ingenieursstudie aan te vatten. We verkennen onder andere de wereld van analyse, algebra, ruimtemeetkunde, telproblemen, kansrekenen en statistiek.

Welzijnswetenschappen (WZW)

Een theoretische richting waar een brede algemene vorming gecombineerd wordt met filosofie, sociale en gedragswetenschappen en natuurwetenschappen (met ook aandacht voor fysiologie en anatomie van de mens).

Voor leerlingen die veel belangstelling hebben voor sociale en gedragswetenschappen die aansluiten bij thema’s zoals communicatie, opvoeding, recht, politieke wetenschappen, psychologie, (ortho)pedagogiek.

Voor leerlingen die graag filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, geluk en zin van het leven. En dit vertrekkend vanuit de maatschappelijke context en de leefwereld van jongeren.

In vergelijking met humane wetenschappen wordt de focus meer gelegd op het kijken naar concrete contexten en toepassingsgebieden.

Latijn – Moderne Talen (LMT) – enkel 6de jaar in schooljaar 2024-2025

Latijn – Wiskunde (LW) – enkel 6de jaar in schooljaar 2024-2025

een echte verrijking, op alle vlakken. Of je nu taalkundig of wiskundig aangelegd bent. Het leert je onder andere studeren, het is een basis voor het aanleren van andere talen en je leert meer over de cultuur en het dagelijkse leven van de Romeinen.

Lessentabellen

5-6 ECONOMIE – MODERNE TALEN

5-6 WETENSCHAPPEN – WISKUNDE

5-6 WELZIJNSWETENSCHAPPEN

5-6 HUMANE WETENSCHAPPEN

6 LATIJN – WISKUNDE

6 LATIJN – MODERNE TALEN

Inschrijven

We voorzien verschillende momenten waarop je kan inschrijven voor een studierichting aan Sint-Norbertus.

Volledige Kalender maandweergave Volledige Kalender lijstweergave