Sint-Norbertus Antwerpen
Meer dan een school

Alle studierichtingen

Klik op een knop om te filteren.

1A

1ste graad A-stroom - Campus Amerikalei en Jodenstraat

1B

1ste graad B-stroom - Campus Amerikalei

2A

1ste graad A-stroom - Campus Amerikalei en Jodenstraat

2B

1ste graad B-stroom - Campus Amerikalei

Assistentie in Wonen, Zorg en Welzijn

3de graad - Arbeidsmarktfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Basiszorg en Ondersteuning

3de graad - Arbeidsmarktfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Bedrijf en Organisatie

2de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Amerikalei

Bedrijfsorganisatie

3de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Bijzondere Wetenschappelijke Vorming

7de jaar ASO - Campus Jodenstraat

Biotechnieken

2de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Biotechnologische en Chemische Technieken

3de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Defensie en Veiligheid

3de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Amerikalei

Defensie en Veiligheid TSO

3de graad TSO - Campus Amerikalei

Economie-Moderne Talen / Wetenschappen – Wiskunde met STEM / Humane Wetenschappen / Latijn – Moderne Talen / Latijn – Wiskunde ASO

3de graad ASO - Campus Jodenstraat

Gezondheids- en Welzijnswetenschappen TSO

3de graad TSO - Campus Jodenstraat

Gezondheidszorg

3de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Graduaat Basisverpleegkunde

Graduaat Basisverpleegkunde - Campus Noorderlaan

Handel TSO

3de graad TSO - Campus Jodenstraat

Integrale Veiligheid

7de jaar TSO Se-N-Se - Campus Amerikalei

Kantoor BSO

3de graad BSO - Campus Amerikalei

Kantooradministratie en Gegevensbeheer

7de jaar BSO - Campus Amerikalei

Kinderzorg

7de jaar BSO - Campus Amerikalei

Maatschappij en Welzijn

2de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Natuurwetenschappen – Economische Wetenschappen – Humane Wetenschappen – Maatschappij- en Welzijnswetenschappen – Latijn

2de graad - Doorstroomfinaliteit (D) - Campus Jodenstraat

Onthaal, Organisatie en Sales

3de graad - Arbeidsmarktfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Organisatie en Logistiek

2de graad - Arbeidsmarktfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Organisatie-Assistentie

7de jaar BSO - Campus Amerikalei

Organisatiehulp BSO

3de graad BSO - Campus Amerikalei

Thuis- en Bejaardenzorg

7de jaar BSO - Campus Amerikalei

Verzorging BSO

3de graad BSO - Campus Amerikalei

Zorg en Welzijn

2de graad - Arbeidsmarkfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Studierichtingen per studiedomein

Klik op een knop om te filteren.

Studierichtingen per campus

Klik op een knop om te filteren.

1A

1ste graad A-stroom - Campus Amerikalei en Jodenstraat

1B

1ste graad B-stroom - Campus Amerikalei

2A

1ste graad A-stroom - Campus Amerikalei en Jodenstraat

2B

1ste graad B-stroom - Campus Amerikalei

Assistentie in Wonen, Zorg en Welzijn

3de graad - Arbeidsmarktfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Basiszorg en Ondersteuning

3de graad - Arbeidsmarktfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Bedrijf en Organisatie

2de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Amerikalei

Bedrijfsorganisatie

3de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Bijzondere Wetenschappelijke Vorming

7de jaar ASO - Campus Jodenstraat

Biotechnieken

2de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Biotechnologische en Chemische Technieken

3de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Defensie en Veiligheid

3de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Amerikalei

Defensie en Veiligheid TSO

3de graad TSO - Campus Amerikalei

Economie-Moderne Talen / Wetenschappen – Wiskunde met STEM / Humane Wetenschappen / Latijn – Moderne Talen / Latijn – Wiskunde ASO

3de graad ASO - Campus Jodenstraat

Gezondheids- en Welzijnswetenschappen TSO

3de graad TSO - Campus Jodenstraat

Gezondheidszorg

3de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Graduaat Basisverpleegkunde

Graduaat Basisverpleegkunde - Campus Noorderlaan

Handel TSO

3de graad TSO - Campus Jodenstraat

Integrale Veiligheid

7de jaar TSO Se-N-Se - Campus Amerikalei

Kantoor BSO

3de graad BSO - Campus Amerikalei

Kantooradministratie en Gegevensbeheer

7de jaar BSO - Campus Amerikalei

Kinderzorg

7de jaar BSO - Campus Amerikalei

Maatschappij en Welzijn

2de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Natuurwetenschappen – Economische Wetenschappen – Humane Wetenschappen – Maatschappij- en Welzijnswetenschappen – Latijn

2de graad - Doorstroomfinaliteit (D) - Campus Jodenstraat

Onthaal, Organisatie en Sales

3de graad - Arbeidsmarktfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Organisatie en Logistiek

2de graad - Arbeidsmarktfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Organisatie-Assistentie

7de jaar BSO - Campus Amerikalei

Organisatiehulp BSO

3de graad BSO - Campus Amerikalei

Thuis- en Bejaardenzorg

7de jaar BSO - Campus Amerikalei

Verzorging BSO

3de graad BSO - Campus Amerikalei

Zorg en Welzijn

2de graad - Arbeidsmarkfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Studierichtingen per graad

Klik op een knop om te filteren.

1A

1ste graad A-stroom - Campus Amerikalei en Jodenstraat

1B

1ste graad B-stroom - Campus Amerikalei

2A

1ste graad A-stroom - Campus Amerikalei en Jodenstraat

2B

1ste graad B-stroom - Campus Amerikalei

Assistentie in Wonen, Zorg en Welzijn

3de graad - Arbeidsmarktfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Basiszorg en Ondersteuning

3de graad - Arbeidsmarktfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Bedrijf en Organisatie

2de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Amerikalei

Bedrijfsorganisatie

3de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Bijzondere Wetenschappelijke Vorming

7de jaar ASO - Campus Jodenstraat

Biotechnieken

2de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Biotechnologische en Chemische Technieken

3de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Defensie en Veiligheid

3de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Amerikalei

Defensie en Veiligheid TSO

3de graad TSO - Campus Amerikalei

Economie-Moderne Talen / Wetenschappen – Wiskunde met STEM / Humane Wetenschappen / Latijn – Moderne Talen / Latijn – Wiskunde ASO

3de graad ASO - Campus Jodenstraat

Gezondheids- en Welzijnswetenschappen TSO

3de graad TSO - Campus Jodenstraat

Gezondheidszorg

3de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Graduaat Basisverpleegkunde

Graduaat Basisverpleegkunde - Campus Noorderlaan

Handel TSO

3de graad TSO - Campus Jodenstraat

Integrale Veiligheid

7de jaar TSO Se-N-Se - Campus Amerikalei

Kantoor BSO

3de graad BSO - Campus Amerikalei

Kantooradministratie en Gegevensbeheer

7de jaar BSO - Campus Amerikalei

Kinderzorg

7de jaar BSO - Campus Amerikalei

Maatschappij en Welzijn

2de graad - Dubbele finaliteit (D/A) - Campus Jodenstraat

Natuurwetenschappen – Economische Wetenschappen – Humane Wetenschappen – Maatschappij- en Welzijnswetenschappen – Latijn

2de graad - Doorstroomfinaliteit (D) - Campus Jodenstraat

Onthaal, Organisatie en Sales

3de graad - Arbeidsmarktfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Organisatie en Logistiek

2de graad - Arbeidsmarktfinaliteit (A) - Campus Amerikalei

Organisatie-Assistentie

7de jaar BSO - Campus Amerikalei

Organisatiehulp BSO

3de graad BSO - Campus Amerikalei

Thuis- en Bejaardenzorg

7de jaar BSO - Campus Amerikalei

Verzorging BSO

3de graad BSO - Campus Amerikalei

Zorg en Welzijn

2de graad - Arbeidsmarkfinaliteit (A) - Campus Amerikalei
TABEL STUDIERICHTINGEN SINT-NORBERTUS ANTWERPEN
CAMPUS JODENSTRAAT CAMPUS AMERIKALEI
1ste graad 1A
2A
1A
2A
1B
2B
Doorstroomfinaliteit (D) Dubbele finaliteit (D/A) Arbeidsfinaliteit (A)
2de graad Economie & Organisatie Economische Wetenschappen (EW) Bedrijf en Organisatie (B en O) Organisatie en Logistiek (OL)
Maatschappij & Welzijn Humane Wetenschappen (HW)
Maatschappij- en Welzijnswetenschappen (MWW)
Maatschappij en Welzijn (MW) Zorg en Welzijn (ZW)
STEM Natuurwetenschappen (NW) Biotechnieken (BT)
Taal & Cultuur Latijn (LA) enkel 4de jaar in ’24-’25
3de graad Economie & Organisatie Economie – Moderne Talen (EMT) Bedrijfsorganisatie (BO) Onthaal, Organisatie en Sales (OOS)
Maatschappij & Welzijn Humane Wetenschappen (HW)
Welzijnswetenschappen (WZW)
Gezondheidszorg (GZ) Defensie en Veiligheid (DV) Assistentie in Wonen, Zorg en Welzijn (AW)
Basiszorg en ondersteuning (BZO)
STEM Wetenschappen – Wiskunde (WW) Biotechnologische en Chemische Technieken (BCT)
Taal & Cultuur Latijn – Moderne Talen (LMT) enkel 6de jaar in ’24-’25
Latijn – Wiskunde (LW) enkel 6de jaar in ’24-’25
Huidige Se-n-Se / 7de jaar Bijzondere wetenschappelijke vorming (BWV) Integrale Veiligheid (IV) Kantooradministratie en gegevensbeheer (KG)
Organisatie-assistent (OA)
Kinderzorg (KZ)
Thuis- en bejaardenzorg (TBZ)