Sint-Norbertus Antwerpen
Meer dan een school

Profiel

We bieden jou onderwijs op maat van jouw talenten, interesses en mogelijkheden. We zetten volop in op jouw passies, competenties en capaciteiten. In het keuzegedeelte voorzien we daarom in:

  • Nederlands
  • Nederlands – Vaardigheden
  • Seminarie
  • Keuze/Exploratie: Talen-Sport-Gezondheid-STEM-ICT-Expressie

Troeven

  • co-teaching
  • avondstudie
  • kleine klasgroepen
  • huiswerkbegeleiding
  • projectwerking, …

Voor wie

Leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs en die 12 jaar zijn voor 31 december.


Aansluitende richtingen

2B

Lessentabel

1B

Inschrijven

We voorzien verschillende momenten waarop je kan inschrijven voor een studierichting aan Sint-Norbertus.

Volledige Kalender maandweergave Volledige Kalender lijstweergave