Sint-Norbertus Antwerpen
Meer dan een school

Over Sint-Norbertus

Geschiedenis

Zoals vele katholieke scholen heeft ook het Sint-Norbertusinstituut een lange en rijke onderwijsgeschiedenis. Wij geven hier uiteraard maar een beknopt overzicht.

Start in 1874

Opgericht in 1874 is het Sint-Norbertusinstituut één van de oudste Antwerpse secundaire scholen.

Op vraag van de clerus en onder impuls van een comité van vooraanstaande burgers werd Sint-Norbertus aanvankelijk opgericht als handelsschool.

Opmerkelijk was dat het Vlaams karakter sterk aanwezig was bij de toenmalige schoolleiding en het lerarenkorps. Prof. Lode Wils beklemtoont dit feit in het 1ste deel van zijn publicatie “Honderd jaar Vlaamse Beweging”. Deze Leuvense historicus vermeldt trouwens dat de Vlaamsgezindheid van de eerste directeur van de school, E.H. T. Roucourt, in de West-Vlaamse colleges navolging kreeg.

Uitbouw van de school

In de eerste periode werd de uitbouw van de school gerealiseerd, maar later heeft het Sint-Norbertusinstituut sterke impulsen gegeven aan het Antwerps onderwijsgebeuren. Zo ontstonden vanuit vestigingsplaatsen enkele autonome scholen: het Sint-Edmonduscollege (1903), de normaalschool Pius X (1915) en de lagere school Sint-Norbertus, Groenstraat (1918).

Het Sint-Norbertusinstituut kende toen, zoals alle katholieke scholen van die tijd, een rijk en dynamisch schoolleven. Een greep uit het aanbod: scouting, missiewerking, schoolkoor (de ZWK, nu een koor van oud-leerlingen is nog steeds actief), sportclubs, schooltoneel …

Brede school

Onderwijs is immers meer dan lesgeven. In het hedendaags onderwijsjargon noemt men dit verschijnsel de “brede school”. Via deze activiteiten worden heel wat waarden bijgebracht die noodzakelijk zijn voor jonge mensen om” humanior” te worden.

Leerlinggerichtheid was en blijft een belangrijk kenmerk van het opvoedingsproject van de school.

Fusie-fenomenaal

Rond 1980 werd het Antwerps onderwijs geconfronteerd met het fenomeen van het dalend leerlingenaantal. Voor vele kleine scholen werd schaalvergroting een noodzakelijke oplossing.

Sint-Norbertus werd de motor van verscheidene fusieoperaties. In het gedenkboek n.a.v. 125 jaar Sint-Norbertusinstituut beschrijft de toenmalige directeur, dhr. W. Apers, dit fusieverhaal. Het artikel heeft de veelzeggende naam “Fusie-fenomenaal”. Wij beperken ons tot de opsomming:

  • 1982: Sint-Laurentiusinstituut (Fransenplaats)
  • 1985: Instituut Onze-Lieve-Vrouw (Sint-Jacobsmarkt)
  • 1986: Instituut Louise-Marie (Lange Lozanastraat)
  • 1993: Instituut Maria Mediatrix (Lange Winkelstraat)
  • 1995: Sint-Berlindusinstituut, A2 verpleegkunde (Van Schoonbekestraat).

Zo groeide Sint-Norbertus uit tot een school met een gevarieerd studieaanbod in ASO,BSO en TSO. In 2007 werd het Sint-Jan Berchmanscollege ook een campus van het Sint-Norbertusinstituut.

Verscheidenheid

De grote troef van deze fusieschool is de grote verscheidenheid aan studierichtingen. Bovendien wil de school inspelen op de onderwijsevolutie. Zo heeft Sint-Norbertus zich in 2009 kandidaat gesteld om het nieuwe studiegebied Maatschappelijke Veiligheid in te richten. In september 2009 werd gestart met de studierichtingen Integrale Veiligheid en Veiligheidsberoepen.

Door de verscheidene campussen blijft het Sint-Norbertusinstituut evenwel een school op “mensenmaat”.