Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /customers/8/f/8/sint-norbertus.be/httpd.www/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218 Sint-Norbertus Antwerpen
Meer dan een school

Economische Wetenschappen (EW) – Humane Wetenschappen (HW) – Latijn (LA) – Maatschappij- en Welzijnswetenschappen (MWW) – Natuurwetenschappen (NW)

2de graad – Doorstroomfinaliteit (D)

Profiel

Keuze tussen de studierichtingen  Economische Wetenschappen, Humane Wetenschappen, Latijn, Maatschappij- En Welzijnswetenschappen en Natuurwetenschappen

    • Economische Wetenschappen: de economische en maatschappelijke aspecten van onze samenleving.
    • Humane Wetenschappen: een wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij, van individu en samenleving
    • Latijn: een echte verrijking, op alle vlakken. Of je nu taalkundig of wiskundig aangelegd bent. Het leert je onder andere studeren, het is een basis voor het aanleren van andere talen en je leert meer over de cultuur en het dagelijkse leven van de Romeinen.
    • Maatschappij- En Welzijnswetenschappen: Sociologie, psychologie en filosofie inzetten om aan de hand van maatschappelijke thema’s de mens en zijn interacties met anderen/zijn verhouding tot de samenleving te bestuderen.
    • Natuurwetenschappen: een sterke wetenschappelijke basis in de vakken biologie, chemie en fysica.

Troeven

Sterke theoretische basis voor studies in de 3de graad

Voor wie

Leerlingen met A-attest van de 1ste graad A

Aansluitende richtingen

3de graad ASO

Latijn

Goed voor taalrichtingen
Het Latijn ligt aan de basis van de Romaanse talen. Weet je nu al dat je in die richting verder wil, hetzij als leerkracht, hetzij als vertaler-tolk, hetzij als secretaresse of in de toeristische sector, dan zit je hier goed. Immers, in Frans, Spaans, Italiaans, Portugees en Roemeens vind je veel woorden waarvan de stam afkomstig is uit het Latijn. Je hebt dus een streepje voor op anderen als je je Latijnse woordenschat onder de knie hebt. Maar ook voor mensen die geen Romaanse talen gaan studeren is Latijn een heel goede basis. In alle andere talen komen ook woorden en uitdrukkingen voor die gebaseerd zijn op Latijn. En dit is nog maar het lexicologisch aspect. Grammaticaal heb je een streepje voor: je verwerft immers een groot inzicht in taalstructuren. Grammatica en grammaticale benamingen zijn belangrijk voor het aanleren van vreemde talen. Termen als lijdend voorwerp, accusatief, datief, ablatief, enz. klinken je bekend in de oren wanneer je Latijn gestudeerd hebt.

Goed voor wetenschappelijke richtingen
Ook in de wetenschappelijke en medische wereld zit je goed als je Latijn hebt gedaan. Denk maar aan woorden als cardiovasculair, aan Latijnse benamingen van planten, en aan woorden als astrolabium. Ook voor de studie rechten is Latijn een handig duwtje in de rug. Ook in die vakterminologie zitten een pak Latijnse uitdrukkingen en woorden afgeleid van of opgebouwd met Latijnse woorden. Denk maar aan pro deo, pro justitia, etc.

Economische Wetenschappen (EcWe)

Je bestudeert de economische en maatschappelijke factoren die niet weg te denken zijn in onze samenleving.

Begrippen als loonkost, vraag en aanbod, vakbonden, boekhouding, rechten en plichten van werkgever en werknemer … worden aan de hand van realistische voorbeelden geïllustreerd en verklaard.

Natuurwetenschappen (NaWe)

Je krijgt een sterke wetenschappelijke basis in de vakken Biologie, Chemie en Fysica.

Door te experimenteren leer je een wetenschappelijke werkmethode aan waarin waarnemingen doen, problemen formuleren, beredeneren en verwoorden van besluiten, centraal staan.

De veranderingen die de wetenschappelijke en technologische vooruitgang in onze samenleving teweeg brengen, worden kritisch bekeken.

Humane Wetenschappen (HuWe)

Je wordt ondergedompeld in een studierichting die zich vooral richt op het sociale en het culturele.
We verkennen samen de maatschappelijke realiteit en verdiepen ons in kunst en cultuur.
De vakken Sociologie en Psychologie zijn de twee pijlers van deze richting, waarin we steeds vertrekken van wat we dagelijks rondom ons zien en meemaken. Wetenschappelijke disciplines als psychologie, antropologie en sociologie hebben binnenkort geen geheimen meer voor jou.
Een kritische en open blik op rechtspraak, media, economie, politiek en actualiteit leiden ons in onze zoektocht.

Maatschappij- En Welzijnswetenschappen (MaWW)

Kies je voor deze richting, dan ben je geboeid door de mens en zijn ontwikkeling. Dan wil je inzicht krijgen in wat mensen drijft, in hun gedrag. En dan wil je vooral ook ontdekken dat een samenleving voortdurend evolueert op allerlei vlakken. Kortom: het leven van mensen, de organisatie van onze maatschappij en alles wat daar bij komt kijken, interesseert je mateloos.

In deze richting krijg je naast een sterke algemene vorming ook inzicht in filosofische en sociologische begrippen. Je leert op welke domeinen mensen zich ontwikkelen. Wat het gedrag van mensen allemaal beïnvloedt en waarom mensen zo’n behoefte hebben aan waardering, zit in talrijke lessen verwerkt.

Net als in Humane wetenschappen heb je een behoorlijk stevig pakket wiskunde. Het vak natuurwetenschappen bevat thema’s uit biologie, chemie en fysica.

De richting Maatschappij- & welzijnswetenschappen heeft veel overeenkomsten met Humane Wetenschappen. In Maatschappij- & welzijnswetenschappen worden echter meer lesuren voorzien om het richtingspecifieke gedeelte te behandelen.

Lessentabel

Inschrijven

We voorzien verschillende momenten waarop je kan inschrijven voor een studierichting aan Sint-Norbertus.

Volledige Kalender maandweergave Volledige Kalender lijstweergave