Sint-Norbertus Antwerpen
Meer dan een school

Pedagogisch project

Over Sint-Norbertus

Opvoedingsproject

Pedagogisch project

Als katholieke secundaire school in de Antwerpse binnenstad, behorende tot de Diocesane Inrichtende Macht, willen we, in navolging van de opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs, vanuit de evangelische inspiratie jongeren onderwijs aanbieden in de onderwijsvormen ASO, TSO en BSO. Zo helpen we hen op te groeien tot zelfstandige, kritische en sociaal verantwoordelijke volwassenen. Onze school maakt tevens deel uit van de scholengemeenschap Onze-Lieve-Vrouw-van-Antwerpen (OLVA).

Als school engageren we ons om deze christelijke inspiratie te uiten in aspecten van dienstbaarheid, gemeenschap vormen, getuigen en vieren. Van zowel personeel als leerlingen verwachten we dat zij openstaan voor de christelijke geloofsbeleving of er ten minste respect voor tonen.

De school bestaat uit een aantal geprofileerde campussen: campus Amerikalei, campus Jodenstraat, campus Lange Winkelstraat en campus Lokkaardstraat. De kleinschaligheid van deze campussen maakt het mogelijk om leerlingen intenser te begeleiden. De grootte van de constructie maakt het anderzijds mogelijk eerlijker te oriënteren en om de deskundigheid te bundelen op administratief, pedagogisch-didactisch en materieel vlak.

Onze school wil nadrukkelijk aanwezig zijn in het Antwerpse onderwijslandschap in de studiegebieden ASO, Handel en Personenzorg. Vanuit dit rijk studieaanbod wil zij degelijk onderwijs bieden aan jongeren die samen een weerspiegeling zullen zijn van onze multiculturele samenleving. Als secundaire school werken we samen met de basisscholen die op onze campussen gelegen zijn.

Wat willen we bereiken?

Missie

Als multiculturele school in de stad werken we aan de totale vorming van elke leerling. We stellen ons ook open voor leerlingen die door socio-economische achtergronden of omwille van taalachterstand het soms moeilijker hebben om hun weg te vinden in het onderwijs. We vinden een respectvolle, laagdrempelige schoolomgeving belangrijk waar zowel collega’s, leerlingen, ouders als externe partners zich aanvaard en thuis voelen. Wij stimuleren alle betrokkenen in een krachtige en respectvolle leer- en leefomgeving zodat ze op basis van de eigen competenties mee kunnen bouwen op een positieve manier aan een maatschappij waar het goed is om leven. De basisdoelstelling van onze secundaire school is onze leerlingen de kans te geven zich maximaal te ontplooien zodat zij hun schoolloopbaan afsluiten met een diploma secundair onderwijs. Een belangrijke taak van onze school is gelijke kansen te geven aan alle leerlingen, ongeacht hun achtergrondkenmerken zoals afkomst en socio-economische status.

Visie

Vanuit een christelijke inspiratie zetten wij een aantal waarden op de voorgrond waarvan we verwachten dat zowel collega’s, leerlingen en ouders ze nastreven en actief beleven tijdens het dagelijkse schoolleven, op stage en tijdens buitenschoolse activiteiten. Wij respecteren alle betrokkenen in en rondom onze school. Respect gaat niet alleen over mensen maar ook over de schoolomgeving en de schoolregels.

Het onderwijs in onze school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Maar iedereen draagt ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Zo is de leerling verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. De leerkracht zorgt voor het begeleiden van zijn leerlingen in het aangeboden leerproces. De directie draagt op zijn beurt de verantwoordelijkheid voor een goed school- en personeelsbeleid. We gaan voor de persoonlijke ontwikkeling van iedereen op onze school. We willen een plaats uitbouwen waar men zich maximaal kan ontplooien op gebied van kennis, vaardigheden en attitudes. Hiermee willen we de basis leggen voor het “levenslang leren” wat noodzakelijk is om de maatschappelijke evoluties te kunnen volgen. Het “echte leren” kan echter alleen maar bereikt worden als wij oog blijven hebben voor het welbevinden van de leerlingen en de medewerkers. Door duidelijke regels op te stellen en een transparant beleid te voeren willen we de openheid in onze school stimuleren. In die open sfeer willen we de betrokkenheid van iedereen vergroten door een goed communicatiebeleid en personeelsbeleid te voeren en de dialoog aan te gaan.

Monstrans God tonen aan iedereen Samen vieren Stilstaan bij wat ons raakt Aureool Groeien naar heiligheid Groeien in talenten Mens worden in veelheid en heelheid Mantel Zorgzaam aanwezig zijn Zorg dragen voor je medemens Redden, ook wie verloren loopt Staf Herder van mensen Solidair zijn Ontmoeten in dialoog
Monstrans God tonen aan iedereen Samen vieren Stilstaan bij wat ons raakt Aureool Groeien naar heiligheid Groeien in talenten Mens worden in veelheid en heelheid Mantel Zorgzaam aanwezig zijn Zorg dragen voor je medemens Redden, ook wie verloren loopt Staf Herder van mensen Solidair zijn Ontmoeten in dialoog