Sint-Norbertus Antwerpen
Meer dan een school

Pedagogisch project

Over Sint-Norbertus

Ons pedagogisch project

Onze school als geloofsgemeenschap

Het project van de katholieke dialoogschool verwoordt de manier waarop katholieke onderwijsinstellingen naar onderwijs kijken en elke leerling, student en cursist uitdagen met een kwaliteitsvol vormingsaanbod in onze scholen, hogescholen en universiteit, internaten en centra voor volwassenenonderwijs.

In een katholieke dialoogschool is iedereen welkom en is samen leven in dialoog met elkaar belangrijk. Jezelf beter leren kennen en in dialoog kunnen gaan met wie je van mening verschilt, zijn belangrijke vaardigheden om bij te dragen aan de samenleving.

Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dat houdt ook in dat leerlingen deelnemen aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.

Onze school als leef- en leergemeenschap

Als katholieke secundaire school in de Antwerpse binnenstad, behorende tot het Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen, willen we, in navolging van de opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vanuit de evangelische inspiratie jongeren onderwijs aanbieden. Zo helpen we hen op te groeien tot zelfstandige, kritische en sociaal verantwoordelijke volwassenen.

Als school engageren we ons om deze christelijke inspiratie te uiten in aspecten van dienstbaarheid, gemeenschap vormen, getuigen en vieren.

Van zowel personeel als leerlingen verwachten we dat zij open staan voor de christelijke geloofsbeleving of er ten minste respect voor tonen.

De kleinschaligheid van onze vier campussen maakt het mogelijk om leerlingen intenser te begeleiden. De grootte van de constructie maakt het anderzijds mogelijk eerlijker te oriënteren en om de deskundigheid te bundelen op administratief, pedagogisch-didactisch en materieel vlak.

Vanuit een rijk studieaanbod wil onze school kwaliteitsvol onderwijs bieden aan jongeren die in respect samen een weerspiegeling zullen zijn van onze multiculturele samenleving.

Onze missie en visie als leef- en leergemeenschap

Als multiculturele school in de stad werken we aan de totale vorming van elke leerling.

We vinden een respectvolle, laagdrempelige schoolomgeving belangrijk waar zowel collega’s, leerlingen, ouders als externe partners zich aanvaard en thuis voelen.

Wij stimuleren alle betrokkenen in een krachtige en respectvolle leer- en leefomgeving zodat ze op basis van de eigen competenties mee kunnen bouwen op een positieve manier aan een maatschappij waar het goed is om leven.

De basisdoelstelling van onze secundaire school is onze leerlingen de kans te geven zich maximaal te ontplooien zodat zij hun schoolloopbaan afsluiten met een diploma secundair onderwijs.

Vanuit onze christelijke inspiratie zetten wij een aantal waarden op de voorgrond die zowel collega’s, leerlingen en ouders nastreven en actief beleven tijdens het dagelijkse schoolleven, op stage en tijdens buitenschoolse activiteiten.

Wij respecteren alle betrokkenen in en rondom onze school. Respect gaat niet alleen over mensen maar ook over de schoolomgeving en de schoolregels.

Het onderwijs in onze school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen..

We gaan voor de persoonlijke ontwikkeling van iedereen op onze school. Door duidelijke regels op te stellen en een transparant beleid te voeren willen we de openheid in onze school stimuleren.

In die open sfeer willen we de betrokkenheid van iedereen vergroten door de dialoog aan te gaan.

Onze school als gemeenschap

Vanuit onze christelijke inspiratie zetten wij een aantal waarden op de voorgrond die zowel collega’s, leerlingen en ouders nastreven en actief beleven tijdens het dagelijkse schoolleven, op stage en tijdens buitenschoolse activiteiten.

Het Sint-Norbertusinstituut is méér dan een school.

Als school zijn we ervan overtuigd dat kwaliteitsvol onderwijs meer is dan louter opleiding. Onderwijs vormt mensen tot vrije, competente en solidaire personen die zin en betekenis vinden in leven en samen leven. Waarbij eenieder zich bewust blijft van de eigen roots. Wie zijn roots kent, raakt niet ontworteld.

Onze verschillen nodigen uit tot dialoog. En in deze dialoog vinden we elkaar.

Kortom