Sint-Norbertus Antwerpen
Meer dan een school

Economie-Moderne Talen / Wetenschappen – Wiskunde met STEM / Humane Wetenschappen / Latijn – Moderne Talen / Latijn – Wiskunde

3de graad ASO

Profiel

Keuze tussen:

  • Economie-Moderne Talen (EcMT)
  • Wetenschappen met STEM-Wiskunde (WeWi)
  • Humane Wetenschappen (HuWe)
  • Latijn-Moderne Talen
  • Latijn-Wiskunde

Economie:

de basiskennis van de 2de graad uitbreiden en toepassen op onze huidige economische realiteit.

Moderne Talen:

lezen, beluisteren en schrijven van teksten in de moderne vreemde talen Frans, Engels en Duits. Vlot spreken en gesprekken voeren in die talen.

Wetenschappen met STEM:

uitdiepen verworven kennis van de 2de graad. De wetenschappelijke en technologische vooruitgang van onze samenleving kritisch bekijken.

Humane Wetenschappen:

een wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij, van individu en samenleving.

Latijn

De taal, cultuur en geschiedenis van de Romeinen vormt de rode draad voor een ontdekkingsreis naar alle uithoeken van de wereld. Universele thema’s zoals geluk, liefde, vrijheid en rechtvaardigheid worden bestudeerd in een grote verscheidenheid aan Latijnse teksten. Dankzij onze kleine klasgroepen is er veel aandacht voor het individuele leertraject.

In het 5de jaar staat poëzie centraal : de helden van de Trojaanse oorlog komen tot leven in de Aeneïs van Vergilius, liefde en geluk zijn de thema’s van Catullus en Horatius.

In het 6de jaar lezen we bij Tacitus over de intriges aan het hof van keizer Nero, we maken kennis met de beginselen van Romeins recht via de pleidooien van Cicero en leren over de geschiedenis van de antieke filosofie.

Troeven

Het pakket van 6 uren wiskunde:

voldoende kennis voor studierichtingen zoals geneeskunde, ingenieur, TEW enz.

De verworven wetenschappelijke kennis:

een goede basis voor alle wetenschappelijke richtingen.

De richting economie:

basis voor verschillende economische opleidingen

Voor wie

Leerlingen met A-attest van de 2de graad aso

Aansluitende richtingen

Alle studierichtingen van het Hoger en Universitair Onderwijs

Lessentabel

Opgelet!

Deze lessentabel is enkel geldig voor schooljaar 2022 – 2023.
De nieuwe lessentabellen voor schooljaar 2023 – 2024 zijn nog niet beschikbaar!

Inschrijven

We voorzien verschillende momenten waarop je kan inschrijven voor een studierichting aan Sint-Norbertus.

Aankomende info- en inschrijfmomenten

Kalender