HBO5 verpleegkunde en toegang tot het beroep van verpleegkundige

De Vlaamse regering sprak vorig schooljaar haar engagement uit voor het behoud van een verpleegkundig profiel op niveau 5 (HBO5). We gaan er dan ook van uit dat, zolang de visie op toekomstige gezondheidszorgberoepen onder meer op federaal niveau niet is uitgeklaard, de huidige en toekomstige afgestudeerden aan de huidige visum-voorwaarden blijven voldoen.

Omdat het belang van kwalitatieve gezondheidszorg in een snel veranderende samenleving onze scholen HBO5 Verpleegkunde na aan het hart ligt, engageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich in diverse fora tot constructief overleg met andere actoren uit het veld. In een toekomstig zorglandschap zijn veel extra deskundige handen nodig om een antwoord te kunnen bieden op alle toekomstige zorgvragen. Daarom verlenen we graag onze medewerking aan oefeningen rond functiedifferentiatie. We geloven immers dat alle gezondheidszorgberoepen, elk met een eigen profiel, samen kunnen instaan voor het bieden van kwalitatieve zorg aan elkeen die het nodig heeft.

Uiteraard volgen we het dossier op de voet. We informeren je via onze nieuwsbrief en plaatsen relevante documenten op onze themapagina HBO5 Verpleegkunde.

bron: http://katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/hbo5-verpleegkunde-en-toegang-tot-het-beroep-van-verpleegkundige-0

Menu