HeartSaver

Vzw HeartSaver zet zich in om zo veel mogelijk opportune scholen in Vlaanderen, die zelf geen of moeilijk hartstarters (AED’s) kunnen financieren, te voorzien van een hartstarter. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk van deze hartstarters buiten te installeren aan de school – 24/7 toegankelijk – zodat niet alleen de school meer hartveilig wordt, maar ook de omliggende woonwijken. De locatie van de hartstarter wordt bepaald samen met de schooldirecties. Sowieso is het prioritair dat de hartstarter steeds binnen de schoolcampus moet kunnen gebruikt worden binnen de 3 à max. 5 minuten na de hartstilstand (hoe vroeger hoe beter)!

De school is een locatie waar er een grote concentratie is van mensen: leerlingen, onderwijzend en technisch personeel, bezoekers, … . Afhankelijk van de onderwijsinstelling staan mogelijk ook dagelijks vele ouders/grootouders aan de schoolpoorten te wachten. Er wordt gesport in de meeste scholen en er zijn ook scholen die hun sportinfrastructuur ten dienste stellen van andere scholen, sportclubs of burgers uit de gemeente (tijdens of na de schooluren). De meeste scholen bevinden zich ook in een woonwijk. Meestal is er veel passage langs een school. Het snel kunnen ingrijpen bij een hartstilstand binnen/aan de school is dan ook van levensbelang.

Vzw HeartSaver financiert het AED schoolproject gedurende 5 jaar door een fundraisingcampagne op te zetten bij de lokale ondernemers.

Het HeartSaver AED Fundraising schoolinitiatief wordt gesteund door het kabinet van het Ministerie van Onderwijs van Minister Hilde Crevits en is mee opgenomen in het actieplan “Hoog tijd voor geZONtijd” ter versterking van het gezondheidsbeleid van scholen. Vzw HeartSaver is ook lid van de EHBO taskforce van het kabinet van onderwijs dat samengesteld is uit experten uit verschillende domeinen. Deze taskforce werd opgericht om drempels voor scholen voor het werken rond EHBO en Reanimatie en Defibrillatie weg te werken.

Menu